Våra undersökningar

Hjärtspecialisterna i Malmö 


Lilla Nygatan 11, 21138, Malmö

040 - 18 20 88

UNDERSÖKNINGAR


Läkarbedömning

EKG

Arbetsprov

24 hrs BT

24 - 48 hrs EKG

Ultraljud